Prosjekter

  • Nullstill
Viser 135 treff i prosjekter

Forskning

Green Build

Capacity Building for Digital Green Transition

Forskning

Forskning

PEDvolution

2024-2027

Forskning

Forskning

BATTCHAIN-VIKEN

2023 - 2025

Forskning, Smart Energi

Forskning

EBSI-NE

2023 - 2025

Forskning

Forskning

REEFLEX

2023-2028

Forskning

Forskning

GEMINI

2023-2027

Forskning

Forskning

FORTESIE

2022-2026

Forskning

Forskning

CHRONICLE

2022-2025

Forskning

NCE Smart Energy Markets

FLEKS-I-NETT

Forskning

Black Sea E-mobility

2023-2024

Forskning

Forskning

AI Battery Optimizer

2022-2023

Forskning

Forskning

HOUSEHOLDFLEX

2022-2025

Forskning

Forskning

Plastics2Olefins

2022-2027

Forskning

Forskning

ENERSHARE

2022-2025

Forskning

Forskning

eFORT

2022-2026

Forskning

Forskning

EN-TRACK

2020-2023

Forskning

Forskning

SYNERGY

2020-2023

Forskning

Forskning

SENSEI

2019-2023

Forskning

Forskning

PROBONO

2022-2027

Forskning

iELECTRIX

2020-2023

Forskning

ACCEPT

2021 - 2024

Forskning

SESA project

Afrika, Finansiering, Veiledning, Inkubator

Smarte Byer & Samfunn

Young 4 Climate

Status: UA
Periode: 2022-2024

Smarte Byer & Samfunn

Tango - W

Status: UA
Periode: 2022-2025
Program: Smart Marker og Smart Halden

Smart Vann, Smart Energi

Smarte Byer & Samfunn

Fritidskort

2020-2022

Smart Styring

Smarte Byer & Samfunn

Lager 17 Solceller

2021

Smart Energi

Smarte Byer & Samfunn

Alpin-VM 2027

2020-2022

Smart Styring

Smarte Byer & Samfunn

Smart dashboard Narvik havn

2020-2023

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Energiknutepunkt i Narvik

2020-2026

Smart Energi

Smarte Byer & Samfunn

Landstrøm i Narvik havn

2020-2026

Smart Energi

Smarte Byer & Samfunn

Delingsmobilitet

2020-2022

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Smart Mobilitet - EL-sykler

2020-2022

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Smart Mobilitet - Ladestolper

2020-2022

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Slam-Biogass

2020-2022

Smart Energi

Smarte Byer & Samfunn

Smarte vannmålere

2020-2022

Smart Vann

Smarte Byer & Samfunn

Energieffektive bygg

2020-2022

Smart City

Smarte Byer & Samfunn

#1816SmartNæring

2020-2022

Smart Styring

Smarte Byer & Samfunn

EOS - Digitale vannmålere

2020-2021

Smart Vann

Smarte Byer & Samfunn

Grønn terminal og mobilitet i Moss Havn

2017

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Elbilladere

2017-2019

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Sykkelladestasjoner + el-sykkelordning

2017

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Smart Vann - digitalisering vanninfrastruktur (Hurum)

2017

Smart Vann

Smarte Byer & Samfunn

Mobilitet

2021-2023

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Soltre

2017-2018

Smart City

Smarte Byer & Samfunn

Nettverk - Smarte Små og Mellomstore

2020-

Smart City

Smarte Byer & Samfunn

Slambehandling

2020 - 2021

Smart Vann

Smarte Byer & Samfunn

Utvikling av Energisenter på nytt torg i Ørje

2019-

Smart Energi

Smarte Byer & Samfunn

Klimavennlig Marker skole

2019-2020

Smart City

Smarte Byer & Samfunn

Fremtidens energi

Smart Energi

Smarte Byer & Samfunn

Smart Data

2020-2022

Smart City

Smarte Byer & Samfunn

Digital Tvilling

2019-2021

Smart Styring

Smarte Byer & Samfunn

Smart Energi

2019-2022

Smart Energi

Smarte Byer & Samfunn

Smart Mobilitet

2019

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Smart Hjelpemiddelforvaltning

2019-2022

Smart Helse og Offentlige tjenester

Smarte Byer & Samfunn

Smart Vann

2019-2022

Smart Vann

Smarte Byer & Samfunn

Smart Lillekollen barnehage

2019-2022

Smart City

Smarte Byer & Samfunn

Utvikle og installere solcelledrevet gatebelysning

2019

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Bærekraftig ombygging til omsorgsboliger

2019

Smart City

Smarte Byer & Samfunn

Smarte Gatelys

2016-2017

Smart Energi

Smarte Byer & Samfunn

Sykkelhotell ved jernbanestasjonen i Spydeberg

2016-2018

Smart mobilitet

Forum og nettverk

Om Smart Vann

Smart Vann står for teknologier og løsninger som fremmer implementering av tjenester og forbedre styringen av vannsystemer gjennom kunnskap fra tilgjengelig data, analyser og prognoser. Samtidig bidrar Smart Vann til å oppfylle de globale klimamålene og implementeringen av FN bærekraftige utviklingsmål.

Smart Vann

Forum og nettverk

AI for Smarte Byer & Samfunn

Smart City

Smarte Byer & Samfunn

Smarte bygg - Brannstasjon

2017-2020

Smart City

Smarte Byer & Samfunn

Innovasjonsprosessen Halden kommune

2019-2020

Smart Styring

Smarte Byer & Samfunn

Smart Vann - digitalisering vanninfrastruktur (Halden)

2017-

Smart Vann

Smarte Byer & Samfunn

Produksjon av egen strøm; Hvaler solpark

2015

Fornybar energi

Smarte Byer & Samfunn

Kunnskap elspesifikt forbruk - Sintef

2012

Fornybar energi

Smarte Byer & Samfunn

Smart styring av gatelysanlegg

2013

Smart Styring

Smarte Byer & Samfunn

Statistisk analyse på energiforbruk og effetkuttak - Master UMB

2013

Fornybar energi

Smarte Byer & Samfunn

Distribuert solkraftproduksjon i lavspentnettet på Hvaler

2014

Fornybar energi

Smarte Byer & Samfunn

Solkraftverk Sandbakken

2016

Fornybar energi

Smarte Byer & Samfunn

Ladeinfrastruktur

2016

Fornybar energi, Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Smart City responssenter

2016

Smart Styring, Smart Helse og Offentlige tjenester

Smarte Byer & Samfunn

Smart Vann - digitalisering vanninfrastruktur

2016-2019

Smart Vann

Smarte Byer & Samfunn

Smart Helse - demoleilighet Østerhaug

2016

Smart Helse og Offentlige tjenester

Smarte Byer & Samfunn

Mikro-grid og mikro-maked

2016

Fornybar energi

Smarte Byer & Samfunn

Smart Mobilitet/elektrifisering

2016

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Smarte Bygg

2017

Smart City

Smarte Byer & Samfunn

Oppvekst

2018

Smart Helse

Smarte Byer & Samfunn

Smart Helse

2018

Smart Helse

Smarte Byer & Samfunn

Smart Vann - digitalisering vanninfrastruktur

2017

Smart Vann

Smarte Byer & Samfunn

Smarte ladestasjoner på Grålum

2018-2019

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Digitalisering og åpne data

2016

Smart Styring

Forskning

IntHydro

2020-2023

Forskning

Forskning

SENDER

2020-2024

Forskning

Forskning

ENCHANT

2020-2023

Forskning

Forskning

FLEXGRID

2019-2022

Forskning

Smarte Byer & Samfunn

Grønt skifte - kompetanseutvikling

2016-2017

Fornybar energi

Smarte Byer & Samfunn

Grønt skifte - Greener Events- VM i orientering

2017

Fornybar energi, Smart Styring

Smarte Byer & Samfunn

EOS - Regenering av energi fra kraner

2019-2021

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Utslippsfri kjørepark

2018-2023

Smart mobilitet

Forskning

E-LAND

2018-2022

Forskning

Smarte Byer & Samfunn

Landstrøm

2018-2022

Fornybar energi

Smarte Byer & Samfunn

Autogate

2020-2023

Smart City

Smarte Byer & Samfunn

EOS - Smart belysning

2021-2022

Fornybar energi

Smarte Byer & Samfunn

Lager 14 - Solceller

2020-2022

Fornybar energi

Smarte Byer & Samfunn

E-land

2018-2022

Fornybar energi

Smarte Byer & Samfunn

Strømningsenergi fra Glomma

2018

Fornybar energi

Smarte Byer & Samfunn

Massivtre lager

2017

Smart City

Smarte Byer & Samfunn

Autonom transport på sjø

2018

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

EOS - Energieffektive bygg

2018-

Smart City

Smarte Byer & Samfunn

Vindenergi Borg Havn

2019-2020

Fornybar energi

Smarte Byer & Samfunn

Energipakke Batteriretur

2018-2021

Smart City

Smarte Byer & Samfunn

Autonom elektrisk sjø-drone

2017-2020

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Bærekraftige Hurum

2018

Smart Styring

Smarte Byer & Samfunn

Grønne Havner i Hurum

2017-2018

Smart mobilitet

Forskning

E-REGIO

2017-2020

Forskning

Forskning

RESOLVD

2017-2020

Forskning

Forskning

INVADE

2017-2020

Forskning

Smarte Byer & Samfunn

Verdens beste kommune på digital matsvinnhåndtering

2019-2022

Smart Styring

Smarte Byer & Samfunn

Os nye barneskole og idrettsarena

2020

Smart City

Smarte Byer & Samfunn

Elbilpark og elsykkelordning

2018-2023

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Smart Helse og velferd

2017

Smart Helse

Smarte Byer & Samfunn

Solceller på Sarpsborg kirke

2017-2019

Smart City

Smarte Byer & Samfunn

Smart Mobilitet Nedre Glomma

2018

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Elsykkelparkering med grønn ladning

2017-2018

Smart City

Forskning

Smartere Remmen lll

2017-2019

Forskning

Forskning

IoTSec

2015-2020

Forskning

Forskning

PERMIDES

2016-2018

Forskning

Forskning

EMPOWER

2015-2017

Forskning

Forskning

ChargeFlex

2015-2017

Forskning

Forskning

FlexNett

2015-2017

Forskning

Forskning

Smart Rural Grid

2014 -2016

Forskning

Forskning

National Smart Grid Laboratory

Forskning

Forskning

Smart Energi Hvaler

2014-2016

Forskning

Forskning

VRI 3 Østfold

Forskning

Forskning

Smartere Remmen II

Forskning

Smarte Byer & Samfunn

Smart Mobilitet Grålum

2016-2022

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Fossilfri bilpark

Fossilfri, Smart mobilitet