Smart Vann

EOS - Digitale vannmålere

2020-2021

Status: UA

Periode: 2020-2023

Program: Smart Borg Havn

 

Beskrivelse: 

Prosjektet har som mål om å redusere vannbruk, bedre vannkvalitet, oppdage lekkasjer, forenkle fakturering/ kontroll. Bruk av EOS.