For en bærekraftig og innovativ fremtid

Smart Innovation Norway er et non-profit forsknings- og innovasjonsselskap, som arbeider for det grønne skiftet og nye, bærekraftige arbeidsplasser.

Vi hjelper bedrifter og kommuner med anvendt forskning, innovasjon og kommersialisering innen bærekraftig energi, anvendt kunstig intelligens, digitalt entreprenørskap, smarte byer og sosial og atferdsmessig innovasjon. Selskapet er blant de fremste i Norge innen EU-forskning.

Kommende arrangementer

Smart Innovation Norway arrangerer en rekke kurs og arrangementer gjennom året.

Se flere arrangement
JUN
16
JUN
21
NOV
2
2. november 2023 - 08:30