For en bærekraftig og innovativ fremtid

Smart Innovation Norway arbeider for et grønt skifte og nye arbeidsplasser gjennom forskning, innovasjon og skalering.

Selskapet er et non-profit forsknings- og innovasjonsselskap som hjelper næringsliv og offentlig sektor med nettverk, kapital og kompetanse innenfor energiomstilling, anvendt kunstig intelligens og klimatiltak.

Nyheter fra Smart Innovation Norway

A Sustainable Tomorrow 2023: – Vi må bygge nettverk og samhold for å stå imot klimaendringene

Fredag forrige uke sendte Smart Innovation Norway som én av to norske «hubber» direkte fra Nordens største digiloge bærekraftskonferanse «A Sustainable Tomorrow». Med mål om å gjøre ord til handling, ga konferansen tilhørerne både gode råd og litt å tenke på.

Kommende arrangementer

Smart Innovation Norway arrangerer en rekke kurs og arrangementer gjennom året.

Se flere arrangement
SEP
27
SEP
28
OKT
25
25. oktober 2023 - 09:00
NOV
8
8. november 2023 - 09:00
DES
4
4. desember 2023 - 09:00
NOV
2
2. november 2023 - 08:30
NOV
15