For en bærekraftig og innovativ fremtid

Smart Innovation Norway arbeider for et grønt skifte og nye arbeidsplasser gjennom forskning, innovasjon og skalering.

Selskapet er et non-profit forsknings- og innovasjonsselskap som hjelper næringsliv og offentlig sektor med nettverk, kapital og kompetanse innenfor energiomstilling, anvendt kunstig intelligens og klimatiltak.

Kommende arrangementer

Smart Innovation Norway arrangerer en rekke kurs og arrangementer gjennom året.

Se flere arrangement