Visjon

Vår visjon

Skape et grønt skifte og nye arbeidsplasser for dagens og fremtidige generasjoner.

Mission

Vår misjon

Vi hjelper oppstartsbedrifter, små og mellomstore bedrifter, kommuner og offentlig eide selskaper med forskning, innovasjon og forretningsmessig skalering og vekst.

Verdier

Verdiskaping

Det er våre kunder som skaper det grønne skiftet og de nye jobbene – vi bistår.

Lysebu - Alemu

Våre verdier

 • Samfunnsengasjerte
  • Vi jobber i et internasjonalt team med respekt for hverandre uavhengig av kjønn, legning, religion eller kultur
  • Vi er opptatt av klima- og samfunnsutvikling og vi sikrer at prosjektene våre bidrar til å understøtte FNs bærekraftsmål
 • Inkluderende
  • Vi jobber i et internasjonalt team med respekt for hverandre uavhengig av kjønn, legning, religion eller kultur
  • Vi er lojale mot selskapet, dets vedtekter og verdier
 • Entusiastiske
  • Vi spiller på lag med kunden og finner kreative løsninger slik at det blir inspirerende å samarbeide med oss
  • Vi har fokus på å videreutvikle vår egen kompetanse for å forstå markedets krav og kunne tilby disruptive, innovative løsninger
  • Vi utvikler og forsterker en delingskultur gjennom aktiv deltakelse i Olympiatoppens prestasjonsklynge

  • Smart Innovation Norway vil arbeide for en etisk, balansert og korrekt forretningsvirksomhet i forholdet til våre kunder, partnere og underleverandører.
  • Smart Innovation Norways eierstyring er basert på prinsippene i de nordiske / norske retningslinjene for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance in the Nordic Countries).
  • Smart Innovation Norway har oppdatert sine systemer og rutiner for å oppfylle kravene i personopplysningsloven og GDPR.
  • Smart Innovation Norway respekterer og følger FNs Global Compact-prinsipper (UN Global compact) som omfatter både menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon.
  • Smart Innovation Norway har nulltoleranse for korrupsjon.

 

Vår historie

Smart Innovation Norway arbeider for et grønt skifte og nye arbeidsplasser gjennom forskning, innovasjon og kommersialisering.

Fra lokal startup til internasjonal forskningsorganisasjon

Non profit-selskapet ble etablert som en liten gründerbedrift i Halden i 2003, under navnet Inkubator Halden. Målet var å fremme næringsvekst og gründervirksomhet.

Fra å være et lite, lokalt energihandelsinitiativ, har Smart Innovation Norway utviklet seg til å bli en internasjonal aktør innen næringslivsrettet forskning og innovasjon. Selskapets hovedformål er i dag «å drive med uavhengig, anvendt forskning innen

Smart Innovation Norway hjelper næringsliv og offentlig sektor med nettverk, kapital og kompetanse innenfor smarte byer, bærekraftig energi, anvendt kunstig intelligens, digitalt entreprenørskap og sosial innovasjon.

Siden 2003 har selskapet initiert eller deltatt i en rekke nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter. Selskapet ble godkjent som forskningsorganisasjon av Norges Forskningsråd i august 2019, og er blant de fremste i Norge innen EU-forskning med hele 24 EU-prosjekter. Det samlede forskningsbudsjettet er på over 2 milliarder NOK.

I Smart Innovation Norway er vi opptatt av klima- og samfunnsutvikling og vi sikrer at alle prosjekter understøtter FNs bærekraftsmål. Illustrasjonen under viser hvilke 9 av de totalt 17 målene vi per i dag bidrar til å oppfylle:

FNs bærekraftsmål

Klynger, nettverk og kompetanse

Smart Innovation Norway sin Communities-avdeling drifter de tre næringsklyngene NCE Smart Energy Markets, Cluster for Applied AI og klyngen for Dekommisjonering og gjenbruk (DECOM). Klyngene har til sammen over 200 partnere fra akademia og privat og offentlig sektor.

Energiklyngen NCE Smart Energy Markets ble etablert i 2007, fikk status som et «Norwegian Center of Expertise» i 2009 og ble anerkjent som gullsertifisert klynge av European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) i 2019.

Høsten 2019 deltok Smart Innovation Norway sammen med sentrale aktører i etableringen av en ny næringsklynge, Cluster for Applied AI, som skal bidra til at Norge tar en ledende posisjon innen lønnsom og bærekraftig anvendelse av kunstig intelligens (AI) i forretningsmessig sammenheng. Klyngen er nevnt i den nasjonale strategien for kunstig intelligens, som ble lagt frem i januar 2020.

I 2022 ble  DECOM-klyngen etablert sammen med sentrale partnere i Halden. Klyngens formål er å skape nye arbeidsplasser og utvikle kompetanse knyttet til dekommisjonering og gjenbruk

Sterkt smart city-fokus

Selskapets Communities-avdeling arbeider for å skape bærekraftig samfunnsutvikling i samarbeid med kommuner og andre organisasjoner. Med over 100 smart city-innovasjonsprosjekter, jobbes det med nå lokale, nasjonale og internasjonale (EUs) klimamål, skape økonomisk vekst og øke velferden hos befolkningen.

Inkubatoren bidrar til nye, grønne næringer

Inkubatoravdelingen Venture arbeider i dag med 46 oppstartsselskaper, og er på nest høyeste nivå på SIVA-rankingen over inkubatorselskaper i Norge. Formålet er å bygge suksessrike og bærekraftige selskaper ved å gi ambisiøse gründere kapital, kunder og kompetanse

Innovasjonsplattformen

Smart Innovation Norway hjelper bedrifter og offentlig sektor med nettverk, kompetanse og kapital gjennom forskning, innovasjon og kommersialisering. Vår ekspertise er i fagområdene bærekraftig energi, anvendt kunstig intelligens, digitalt entreprenørskap, smarte byer og sosial innovasjon. Dette gjøres av forretningsområdene Forskning, Communities og Venture.

Dette samlede tjenestetilbudet skaper den unike innovasjonsplattformen og danner grunnlaget for at vi stadig bedre hjelper bedrifter og organisasjoner med nettverk, kompetanse og kapital. Slik skaper vi sammen det grønne skiftet og nye arbeidsplasser.

Fakta

50+

Forskningsprosjekter

29

EU-prosjekter

70+

Ansatte

2 mrd.

NOK i totalt forskningsbudsjett

170+

klyngepartnere

90+

Smart city-prosjekter

Vi ønsker innspill til vårt klima- og miljøarbeid

Smart Innovation Norway skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Smart Innovation Norway i årene fremover.

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn!