Strategi og fokusområder

Forskingsavdelingen til Smart Innovation Norway jobber i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter som har hovedfokus på bærekraftig energi, anvendt kunstig intelligens og nye forretningsmodeller for den digitale energialderen. I tillegg har vi en større gruppe samfunnsfaglige forskere innen sosial og adferdsmessig innovasjon, med spesiell fokus energisystemer og smarte byer.

Kjernekompetansen til Forskningsavdelingen er forståelsen av hvordan digitale teknologier kommer til å endre ulike bransjer, industrier og byer på flere måter. Primært jobber vi mot energibransjen, og ser på alt fra hvordan sluttbrukeren deltar i et kraftmarked, til hvordan kraftprodusenter og nettselskaper kan øke verdiskapningen ved å benytte nye digitale verktøy. Disse endringene kommer nå for fullt og drives av teknologiutvikling innen anvendt kunstig intelligens, samt en pågående digitaliseringsprosess av kraftsystemet.

Store EU-prosjekter

Forskningsavdelingen retter seg i stor grad mot større internasjonale forskningsprosjekter som er utlyst av EU-kommisjonen. Med et svært kompetent forskerteam har Smart Innovation Norway lykkes i mange av søknadene sine, med en gjennomsnittlig suksessrate på 40%, noe som er intet mindre enn imponerende i så sterk internasjonal konkurranse. I Norges forskningsråds statistikk over norske aktører som har hentet mest EU-støtte fra det syvårige Horisont 2020 programmet er Smart Innovation Norway rangert som nr 24 av de 50 mest suksessrike aktører. Målt i EU-støtte pr ansatt ligger vi på plass 9 i Norge.

Forskningspartnere

Våre forskningsteam jobber tett mot ulike bedrifter og kommuner i våre klynger, noe som er nøkkelen til forskningsdrevet innovasjon. Vi initiere nye forskningsprosjekter på ulike måter.

  • En bedrift eller kommune kontakter oss med et konkret problem som de ønsker å få hjelp med. Vi setter oss inn i problemstillingen og finner en passende støtteordning som kan hjelpe bedriften gjennom et forskningsprosjekt eller et innovasjonsprosjekt.
  • Når det gjelder EU-prosjekter, så analyserer vi de ulike EU-programmene og finner de utlysningene som vi tror har størst potensiale for å bidra til det grønne skiftet. Deretter utvikler vi ideer og konsepter før vi kontakter prosjektpartnere. Vi bruker våre klynger for å finne gode samarbeidspartnere som er eksperter innen sitt felt. Det spiller ingen rolle om de er store eller små bedrifter eller kommuner, så lenge de er dyktige og kan levere det som blir etterspurt i utlysningen som vi skal lage en EU-søknad til. Vårt EU Office er blant de beste i Europa til å lage EU-søknader, lede EU-prosjekter og finne de beste partnerne i Europa. I EU-prosjektene får bedriftspartnerne dekket 70% av sine kostnader og de får gratis forskningsinnsats fra forskningspartnerne. På denne måten mottar bedriftene 6 ganger av deres egeninnsats i et EU-prosjekt som koordineres av oss.

Voltage grid
Forskning

BATTCHAIN-VIKEN

2023 - 2025

Forskning, Smart Energi

Forskning

EBSI-NE

2023 - 2025

Forskning

Forskning

REEFLEX

2023-2028

Forskning

Forskning

GEMINI

2023-2027

Forskning

Forskning

FORTESIE

2022-2026

Forskning

Forskning

CHRONICLE

2022-2025

Forskning