Forskning

EBSI-NE

2023 - 2025

Prosjektet European Blockchain Services Infrastructure – Nodes Expansion (EBSI-NE) er et samarbeidsinitiativ mellom 24 organisasjoner fra 14 europeiske land, alle anerkjent for sin ekspertise innenfor Distributed Ledger Technologies og tidligere EBSI-initiativer.

Konsortiet har som mål å utvikle og ta i bruk EBSI-nettverket på europeisk nivå ved å øke antallet valideringsnoder i produksjonsnettverket og gi støtte til alle relevante EBSI-interessenter.

Arbeidet til konsortiet vil pågå i to år og skal sette ut 18 EBSI-noder i produksjonsfasen.

Mål

 1. Utvikling og implementering av EBSI-nettverket
  • Utvikling og implementering av EBSI-nettverket på europeisk nivå ved å øke antallet valideringsnoder i produksjonsnettverket og tilby støttetjenester for alle relevante EBSI-interessenter.
 2. Nettverksforbedring
  • Støttetjenester som nodoperatører vil gi for å sikre og forbedre ytelsen, robustheten og motstandsdyktigheten til nettverket.
 3. Oppnåelse av målene i Digital Europe-programmet og spesifikke mål for den europeiske blockchain-strategien
  • Utvidelse av blockchain-nettverket for offentlige tjenester i Europa.
  • Utvikling av blockchain-ferdigheter.
  • Forbedre samspillet mellom offentlig sektor, privat sektor og akademia.

Smart Innovation Norways rolle

Støtte i gjennomføringen av ulike støttetjenester (som teknisk brukerstøtte og teknisk opplæring), vurdering av forbedringer i EBSI-NE-nettverket, samt i kommunikasjons- og formidlingsaktiviteter.