Hva kan du forvente?

Dirigenten 

Vi har alle sett den der dirigenten, live eller på tv, som orkestrerer en rekke ulike instrumenter til en melodi som helt perfekt forteller en historie eller frembringer en følelse. Dirigentens oppgave er å se til at alle vet hva som skal fremføres, at de spiller i sammen og har en felles forståelse for hva resultatet skal bringe. Disse instrumentene er ikke den andre lik, men de klarer å harmonisere ett stykke vakker musikk.  

Akkurat det skal smarte byer og samfunn gjøre, ikke med instrument og ikke til musikk men med samfunnsaktører som gjennom en systematisk modell for samskaping skal bygge bærekraftige og gode byer og samfunn å leve i.   

 

Vår modell 

Vårt verktøy er vår smartby-modell. Modellen er utviklet sammen med 15 norske kommuner, offentlig eide havner og energiselskaper gjennom samarbeidsprogrammer siden 2011.  

 

Kjernen 

Kjernen i smartby-modellen er innovasjon og samarbeid mellom representanter fra alle penta helix sektorer – kommune, næringsliv og sosiale entreprenører, akademia og sivilsamfunn. Modellen bygger på at alle sektorer er representert på alle organisatoriske nivåer – i sin styringsgruppe, programgruppe og i prosjektgrupper.  

 

Broen

Vi er broen fra idé til virkelighet, fra teori til praksis og fra innbyggernes ønsker til realiserte bærekraftsprosjekter i kommunen.
 

Kom igang 

Når din organisasjon inngår samarbeidsavtale med oss er vi ett team og vi jobber sammen. Vi er med både i forberedelse, oppstart og gjennomføring av hele programmet. Modellen anpasses og justeres etter din kommunes behov og ønsker 

Ta kontakt for å høre mer om hvordan det går til.

Prosess og gjennomføring

 • Smart Bygg Program og prosjektledelse

  Vi etablerer Smart By og Samfunnsprogram og leder arbeidet sammen med by og kommune. Det er de operative prosjektene som gir reell verdi for samfunnet. Derfor er vi med og bidrar til prosess og gjennomføring av prosjekter fra ide til virkelighet.

  Forankringsarbeid: For å sikre en riktig forankring er det avgjørende at grunnleggende endringsledelsesprinsipper legges til grunn. Programmet utvikles og forankres i samarbeid med kommunen, næringsliv, akademia og innbyggere.

  Rigge en innovativ organisasjon: I prosjektorganisasjonen legger vi vekt på økt samhandling mellom ulike sektorer og fag. Det er avgjørende at prosjektorganisasjonen involverer parter fra kommune, akademia, innbyggerorganisasjoner og næringsliv. Innovasjoner skapes når siloer brytes opp.

  Strategiprosess: Strategiarbeid handler om å se nye muligheter, og å velge bort områder som ikke er relevante. Riktig prioriteringer virker, og strategiarbeidet skal lede fram til klare, eksplisitt uttrykte og entydig forståelige rettning på hva vi skal få til og hva vi ikke skal prioritere. Vi medvirker og gjennomfører strategiprosessen og utarbeidelse av strategidokument for Smart City- arbeidet. Strategiprosesser skal være utviklende, morsomme og kreative.

  Forskning: Smarte byer og Samfunn har deltatt og initiert mer enn 100 innovasjons- og forskningsprosjekter i quadruple helix samarbeide. Vi utfører oppdragsforskning for våre kommuner, havner og andre offentlige samfunnsaktører. Prosjektene har fokus på blant annet fornybar energi, smart mobilitet, smart helse, smart vann, smart hjem og bygg og nye tjenester og produkter til innbyggerne.

  Rådgivning og søknadstøtte i virkemiddelapparatet: Utvikling og implementering av nye teknologier og løsninger kan være krevende. I Norge har vi en rekke organisasjoner og støtteordninger som bidrar med midler for gjennomføring i ulike faser i prosjekter. Smart Innovation Norway bidrar til at gode ideer kan komme nærmere realisering ved å hjelpe til i utarbeidelse av konsepter og søknader til virkemiddelapparatet.

  Workshops og kompetansedeling: Våre workshops skal skape nye og konkrete prosjektideer. Gjennomføring bygges på design thinking og vi benytter nettverk for å skape samarbeid og inkludere den beste kompetansen til de skreddersydde workshopene. Workshopene skal resultere i arbeidsgrupper som jobber videre med å søke virkemidler og realisere innovasjonsprosjekter.

   

   

 • Forskning

  Smarte byer og Samfunn har deltatt og initiert mer enn 100 innovasjons- og forskningsprosjekter i quadruple helix samarbeide. Vi utfører oppdragsforskning for våre kommuner, havner og andre offentlige samfunnsaktører. Prosjektene har fokus på blant annet fornybar energi, smart mobilitet, smart helse, smart vann, smart hjem og bygg og nye tjenester og produkter til innbyggerne.

 • Rådgivning og søknadstøtte i virkemiddelapparatet

  Utvikling og implementering av nye teknologier og løsninger kan være krevende. I Norge har vi en rekke organisasjoner og støtteordninger som bidrar med midler for gjennomføring i ulike faser i prosjekter. Smart Innovation Norway bidrar til at gode ideer kan komme nærmere realisering ved å hjelpe til i utarbeidelse av konsepter og søknader til virkemiddelapparatet.

 • Workshops og kompetansedeling

  Kurs, konferanse og møteplasser: Vi bidrar til økt kompetanse og nettverksbygging ved tilbud om kurs og konferanse og ved å invitere våre partnere på samlinger og møteplasser. Vi holder foredrag og deler våre erfaringer og viser gode eksempler på gjennomføring av Smart City- prosjekter.

  Koble på næringslivet: Næringslivet utvikler produkter og tjenester som kommune og innbyggere har til gode. En tidlig involvering av næringsaktører muliggjør bedre og mer innovative løsninger. Kanskje de har en løsning som vi ikke har tenkt på?

  Studietur: Vi er stadig på jakt etter nye ideer og organiserer studieturer både nasjonalt og internasjonalt.

 • Koble på startups

  Kanskje en av våre startup-bedrifter har noe for din organisasjon?

 • Film og visualisering

  Et bilde sier mer en tusen ord, pleier man å si. Derfor bruker vi vårt konferansesenter, Arena, for å visualisere visjoner og mål med våre innovasjons- og forskningsprosjekter.

Workshops

Vi bidrar til økt kompetanse og nettverksbygging ved tilbud om kurs og konferanse og ved å invitere våre partnere på samlinger og møteplasser. Vi holder foredrag og deler våre erfaringer og viser gode eksempler på gjennomføring av Smart City- prosjekter.

Klimarisiko-workshop