Workshop om klimarisiko

Å utarbeide klimaplaner, klimabudsjett og klimaregnskap krever kompetanse og kapasitet i organisasjonen. Smart Innovation Norway tilbyr workshops hvor man går gjennom mulige scenarier og lærer hvordan man kan jobbe helhetlig og systematisk med klimarisiko.

Deltakerne blir presentert for to framtidsscenarier gjennom en historiefortelling basert på IPCC sine framskrivninger av FNs klimapanel. Hvordan vil klima, natur, mennesker og næringsliv bli påvirket akkurat der dere holder til?

Det første scenariet visualiserer framtiden slik den vil se ut i om vi fortsetter i samme tempo som i dag. Her åpner vi øynene til deltakerne på hvilke enorme utfordringer vi faktisk kan stå foran da.

I det andre scenariet visualiseres en framtid der vi har nådd klima- og naturmålene våre. Her vises hvilke muligheter som ligger foran oss om vi klarer å disse målene.

Deretter jobber deltakerne på tvers av siloer, avdelinger og etater for å indentifisere hva dette betyr for hver enkelt og hvilke tiltak som kreves.

Les mer om hvordan Smart Innovation Norway jobber med klimarisiko

Praktisk informasjon

Denne workshopen må bestilles, se kontaktperson.

Varighet: Én arbeidsdag

Hvem: Kommuner og næringsliv

Gjennomføring: Digitalt eller fysisk

Omfang: 60 timer fordelt på to konsulenter (inkl. forarbeid, kunnskapsgrunnlag, fremsynsproduksjon, seminar og etterarbeid)

Dersom dette høres interessant ut, ta kontakt med oss for å sette opp en workshop.