Hvordan bli en del av våre forskningsprosjekter?

Det finnes flere måter å ta del i våre forskningsprosjekter på. Avhengig av omstendighetene, kan Smart Innovation Norway være koordinator, partner eller forsknings- og innovasjonskonsulent i prosjektsamarbeidet.

 • Alternativ 1
  • Finn en utlysning på forskningsmidler
  • Kontakt oss
  • Sammen utvikler vi en idé og bygger et team (konsortium)
  • Sammen skriver vi en søknad som sikrer suksess
 • Alternativ 2
  • Du har en idé
  • Kontakt oss
  • Sammen finner vi en utlysning og relevante partnere
  • Sammen skriver vi en søknad som sikrer suksess
 • Alternativ 3
  • Finn partnere du ønsker å samarbeide med
  • Kontakt oss
  • Sammen finner vi en utlysning på forskningsmidler
  • Sammen skriver vi en søknad som sikrer suksess
 • Hvordan ta del i EUs Horisont Europa-prosjekter
  • Bli med i interessentgrupper
  • Delta i nasjonale forskningsprosjekter med tett samarbeid og utveksling av kunnskap med Horisont Europa-prosjekter
  • Delta på våre informasjonsarrangementer
  • Følg oss på nettsiden og i sosiale medier
  • Bli en del av en pilot i et EU-prosjekt

Forskningskompetanse

 • Bærekraftig energi Bærekraftig energi

  Fornybar energi, energisystemer, Energidistribusjon, energilagring, energimarkeder og energieffektivitet

 • Anvendt kunstig intelligens Anvendt kunstig intelligens

  IoT, Cyber sikkerhet, stordata, maskinlæring og neurale nettverk, AI for good

 • Smarte byer Smarte byer

  Innovasjonsledelse, Design Thinking, Quadruppel Helix, endringsledelse, strategiutvikling, bærekraftsmål, smarte byer og kunstig intelligens, dekommisjonering og sirkulærøkonomi

 • Digital entreprenørskap Digitalt entreprenørskap

  Digital transformasjon, nye bærekraftige økonomiske modeller (sirkulær, deling, tjenestefisering og datadreven)

 • Sosial og adferdsmessig innovasjon Sosial og adferdsmessig innovasjon 

  Skal man forstå utfordringerne og mulighetene i det grønne energiskiftet, må man man forstå brukerne. Vi leverer adferdsanalyser, kontekstuell kartlegging av interessenter og nye implementeringsstrategier

Forskningsprosjekter

Forskning

Green Build

Capacity Building for Digital Green Transition

Forskning

Forskning

PEDvolution

2024-2027

Forskning

Forskning

BATTCHAIN-VIKEN

2023 - 2025

Forskning, Smart Energi

Publikasjoner

 • Fagfellevurderte artikler
 • Rapporter
 • Populærvitenskapelige artikler
 • Konferansepresentasjoner
 • Mediebidrag

Artikler

Forskningsnyheter

Revolutionizing Energy Transition: The PEDvolution Project

Imagine a future where urban neighborhoods can produce more energy than they consume, and adapt to changing conditions in a flexible and resilient way. This is the vision of Positive Energy Districts (PEDs), which are transforming the way we think about energy transition in cities. But how can PEDs cope with the complex and dynamic challenges of their environment?