Hvordan bli en del av våre forskningsprosjekter?

Det finnes flere måter å ta del i våre forskningsprosjekter på. Avhengig av omstendighetene, kan Smart Innovation Norway være koordinator, partner eller forsknings- og innovasjonskonsulent i prosjektsamarbeidet.

 • Alternativ 1
  • Finn en utlysning på forskningsmidler
  • Kontakt oss
  • Sammen utvikler vi en idé og bygger et team (konsortium)
  • Sammen skriver vi en søknad som sikrer suksess
 • Alternativ 2
  • Du har en idé
  • Kontakt oss
  • Sammen finner vi en utlysning og relevante partnere
  • Sammen skriver vi en søknad som sikrer suksess
 • Alternativ 3
  • Finn partnere du ønsker å samarbeide med
  • Kontakt oss
  • Sammen finner vi en utlysning på forskningsmidler
  • Sammen skriver vi en søknad som sikrer suksess
 • Hvordan ta del i EUs Horisont Europa-prosjekter
  • Bli med i interessentgrupper
  • Delta i nasjonale forskningsprosjekter med tett samarbeid og utveksling av kunnskap med Horisont Europa-prosjekter
  • Delta på våre informasjonsarrangementer
  • Følg oss på nettsiden og i sosiale medier
  • Bli en del av en pilot i et EU-prosjekt

Forskningskompetanse

 • Bærekraftig energi Bærekraftig energi

  Fornybar energi, energisystemer, Energidistribusjon, energilagring, energimarkeder og energieffektivitet

 • Anvendt kunstig intelligens Anvendt kunstig intelligens

  IoT, Cyber sikkerhet, stordata, maskinlæring og neurale nettverk, AI for good

 • Smarte byer Smarte byer

  Innovasjonsledelse, Design Thinking, Quadruppel Helix, endringsledelse, strategiutvikling, bærekraftsmål, smarte byer og kunstig intelligens, dekommisjonering og sirkulærøkonomi

 • Digital entreprenørskap Digitalt entreprenørskap

  Digital transformasjon, nye bærekraftige økonomiske modeller (sirkulær, deling, tjenestefisering og datadreven)

 • Sosial og adferdsmessig innovasjon Sosial og adferdsmessig innovasjon 

  Skal man forstå utfordringerne og mulighetene i det grønne energiskiftet, må man man forstå brukerne. Vi leverer adferdsanalyser, kontekstuell kartlegging av interessenter og nye implementeringsstrategier

Forskningsprosjekter

Forskning

Black Sea E-mobility

2023-2024

Forskning

Forskning

AI Battery Optimizer

2022-2023

Forskning

Forskning

HOUSEHOLDFLEX

2022-2025

Forskning

Forskning

Plastics2Olefins

2022-2027

Forskning

Publikasjoner

 • Fagfellevurderte artikler
 • Rapporter
 • Populærvitenskapelige artikler
 • Konferansepresentasjoner
 • Mediebidrag

Artikler

Forskningsnyheter

Avfallsdata skal gjøre renovasjon på turistattraksjoner mer miljøvennlig

Gjennom digitalisering skal EU-prosjektet AURORAL bidra til bedre reiselivsopplevelser i distriktene. Narvik kommune er en av pilotene, og i år utvides prosjektet til å inkludere logistikk, transport og avfallshåndtering.