Prosjekter

Smarte Byer & Samfunn

Young 4 Climate

Status: UA
Periode: 2022-2024

Smarte Byer & Samfunn

Tango - W

Status: UA
Periode: 2022-2025
Program: Smart Marker og Smart Halden

Smart Vann, Smart Energi

Smarte Byer & Samfunn

Fritidskort

2020-2022

Smart Styring

Smarte Byer & Samfunn

Lager 17 Solceller

2021

Smart Energi

Smarte Byer & Samfunn

Alpin-VM 2027

2020-2022

Smart Styring

Smarte Byer & Samfunn

Smart dashboard Narvik havn

2020-2023

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Energiknutepunkt i Narvik

2020-2026

Smart Energi

Smarte Byer & Samfunn

Landstrøm i Narvik havn

2020-2026

Smart Energi

Smarte Byer & Samfunn

Delingsmobilitet

2020-2022

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Smart Mobilitet - EL-sykler

2020-2022

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Smart Mobilitet - Ladestolper

2020-2022

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Slam-Biogass

2020-2022

Smart Energi

Smarte Byer & Samfunn

Smarte vannmålere

2020-2022

Smart Vann

Smarte Byer & Samfunn

Energieffektive bygg

2020-2022

Smart City

Smarte Byer & Samfunn

#1816SmartNæring

2020-2022

Smart Styring

Smarte Byer & Samfunn

EOS - Digitale vannmålere

2020-2021

Smart Vann

Smarte Byer & Samfunn

Grønn terminal og mobilitet i Moss Havn

2017

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Elbilladere

2017-2019

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Sykkelladestasjoner + el-sykkelordning

2017

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Mobilitet

2021-2023

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Soltre

2017-2018

Smart City

Smarte Byer & Samfunn

Nettverk - Smarte Små og Mellomstore

2020-

Smart City

Smarte Byer & Samfunn

Slambehandling

2020 - 2021

Smart Vann

Smarte Byer & Samfunn

Utvikling av Energisenter på nytt torg i Ørje

2019-

Smart Energi

Smarte Byer & Samfunn

Klimavennlig Marker skole

2019-2020

Smart City

Smarte Byer & Samfunn

Fremtidens energi

Smart Energi

Smarte Byer & Samfunn

Smart Data

2020-2022

Smart City

Smarte Byer & Samfunn

Digital Tvilling

2019-2021

Smart Styring

Smarte Byer & Samfunn

Smart Energi

2019-2022

Smart Energi

Smarte Byer & Samfunn

Smart Mobilitet

2019

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Smart Hjelpemiddelforvaltning

2019-2022

Smart Helse og Offentlige tjenester

Smarte Byer & Samfunn

Smart Vann

2019-2022

Smart Vann

Smarte Byer & Samfunn

Smart Lillekollen barnehage

2019-2022

Smart City

Smarte Byer & Samfunn

Utvikle og installere solcelledrevet gatebelysning

2019

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Bærekraftig ombygging til omsorgsboliger

2019

Smart City

Smarte Byer & Samfunn

Smarte Gatelys

2016-2017

Smart Energi

Smarte Byer & Samfunn

Sykkelhotell ved jernbanestasjonen i Spydeberg

2016-2018

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Smarte bygg - Brannstasjon

2017-2020

Smart City

Smarte Byer & Samfunn

Innovasjonsprosessen Halden kommune

2019-2020

Smart Styring

Smarte Byer & Samfunn

Smart Vann - digitalisering vanninfrastruktur (Halden)

2017-

Smart Vann

Smarte Byer & Samfunn

Produksjon av egen strøm; Hvaler solpark

2015

Fornybar energi

Smarte Byer & Samfunn

Kunnskap elspesifikt forbruk - Sintef

2012

Fornybar energi

Smarte Byer & Samfunn

Smart styring av gatelysanlegg

2013

Smart Styring

Smarte Byer & Samfunn

Distribuert solkraftproduksjon i lavspentnettet på Hvaler

2014

Fornybar energi

Smarte Byer & Samfunn

Solkraftverk Sandbakken

2016

Fornybar energi

Smarte Byer & Samfunn

Ladeinfrastruktur

2016

Fornybar energi, Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Smart City responssenter

2016

Smart Styring, Smart Helse og Offentlige tjenester

Smarte Byer & Samfunn

Smart Vann - digitalisering vanninfrastruktur

2016-2019

Smart Vann

Smarte Byer & Samfunn

Smart Helse - demoleilighet Østerhaug

2016

Smart Helse og Offentlige tjenester

Smarte Byer & Samfunn

Mikro-grid og mikro-maked

2016

Fornybar energi

Smarte Byer & Samfunn

Smart Mobilitet/elektrifisering

2016

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Smarte Bygg

2017

Smart City

Smarte Byer & Samfunn

Oppvekst

2018

Smart Helse

Smarte Byer & Samfunn

Smart Helse

2018

Smart Helse

Smarte Byer & Samfunn

Smart Vann - digitalisering vanninfrastruktur

2017

Smart Vann

Smarte Byer & Samfunn

Smarte ladestasjoner på Grålum

2018-2019

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Digitalisering og åpne data

2016

Smart Styring

Smarte Byer & Samfunn

Grønt skifte - kompetanseutvikling

2016-2017

Fornybar energi

Smarte Byer & Samfunn

Grønt skifte - Greener Events- VM i orientering

2017

Fornybar energi, Smart Styring

Smarte Byer & Samfunn

EOS - Regenering av energi fra kraner

2019-2021

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Utslippsfri kjørepark

2018-2023

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Landstrøm

2018-2022

Fornybar energi

Smarte Byer & Samfunn

Autogate

2020-2023

Smart City

Smarte Byer & Samfunn

EOS - Smart belysning

2021-2022

Fornybar energi

Smarte Byer & Samfunn

Lager 14 - Solceller

2020-2022

Fornybar energi

Smarte Byer & Samfunn

E-land

2018-2022

Fornybar energi

Smarte Byer & Samfunn

Strømningsenergi fra Glomma

2018

Fornybar energi

Smarte Byer & Samfunn

Massivtre lager

2017

Smart City

Smarte Byer & Samfunn

Autonom transport på sjø

2018

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

EOS - Energieffektive bygg

2018-

Smart City

Smarte Byer & Samfunn

Vindenergi Borg Havn

2019-2020

Fornybar energi

Smarte Byer & Samfunn

Energipakke Batteriretur

2018-2021

Smart City

Smarte Byer & Samfunn

Autonom elektrisk sjø-drone

2017-2020

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Bærekraftige Hurum

2018

Smart Styring

Smarte Byer & Samfunn

Grønne Havner i Hurum

2017-2018

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Verdens beste kommune på digital matsvinnhåndtering

2019-2022

Smart Styring

Smarte Byer & Samfunn

Os nye barneskole og idrettsarena

2020

Smart City

Smarte Byer & Samfunn

Elbilpark og elsykkelordning

2018-2023

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Smart Helse og velferd

2017

Smart Helse

Smarte Byer & Samfunn

Solceller på Sarpsborg kirke

2017-2019

Smart City

Smarte Byer & Samfunn

Smart Mobilitet Nedre Glomma

2018

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Elsykkelparkering med grønn ladning

2017-2018

Smart City

Smarte Byer & Samfunn

Smart Mobilitet Grålum

2016-2022

Smart mobilitet

Smarte Byer & Samfunn

Fossilfri bilpark

Fossilfri, Smart mobilitet