Smart Helse og Offentlige tjenester

Smart Hjelpemiddelforvaltning

2019-2022

Status: F

Periode: 2019-2022

Program: Smart Molde

 

Beskrivelse: 

Smart hjelpemiddelforvaltning skal utvikle og effektivisere tjenesten til alle innbyggere. Prosjektet skal sørge for et godt etablert lagersystem med digitale løsninger for system og samhandling. Det skal også skape en fysisk møteplass hvor hjelpemidler kan prøves ut, vurderes og tilpasses i samråd mellom innbygger, fagpersoner og andre involverte. En digital plattform hvor produkter og hjelpemidler presenteres skal utvikles. En møteplass som legger til rette for undervisning, informasjon, veiledning, samhandling og fungere som en kompetansearena for hjelpemidler.