Fornybar energi

Distribuert solkraftproduksjon i lavspentnettet på Hvaler

2014

Status: F

Periode: 2014

Program: Smart Energi Hvaler

 

Beskrivelse:

Hovedmålet er å undersøke risikoen for overspenninger som kommer fra takmonterte nettilkoblede PV-systemer, potensielt installert i distribusjonsnettverket i Hvaler i Norge. Studien er utført under forutsetning av en valgt transformatorkrets, og PV-produksjonen antar faktiske bestrålingsnivåer som svarer til den geografiske plasseringen. Utfordringer relatert til netttilkoblede PV-systemer er både relatert til både energikilden vekslende produksjon og det teknologiske grensesnittet mellom systemet og nettet. Hovedmålet er å oppnå to delmål basert på disse aspektene.