Smart mobilitet

Smart Mobilitet Grålum

2016-2022

Status: F

Periode: 2016-2022

Program: Smart City Sarpsborg

 

Beskrivelse:

Grålum skal være et nasjonalt utstillingsvindu for bærekraftig næringsutvikling og smarte mobilitetsløsninger. Næringslivet er sterkt involvert i reguleringsarbied. CERO-analyse. 70 studenter fra HIØF jobber med prosjekt på Smarte Parkeringssysstemer. Film laget av Nordic Media lab om fremtidsvisjon på Grålum.Utgangspunktet er at det etableres ulike hurtigladingskonsepter ved INPIRIA som kan fjernstyres. Ladekonseptet skal kunne understøtte roaming og fleksibilitetstjenester for å sikre effektminimalisering i nett og marked selv med kraftige hurtigladere som vil periodevis kunne okkupere stor «båndbredde» i f.eks. nett eller bidra til økt prisvolatilitet i markedet. I likhet med Fortums konsept skal hvert ladepunkt organiseres under en CPO (Charging Point Operator) som ivaretar drift, fakturering etc. V2G V2B vurderes.