Smart Energi

Landstrøm i Narvik havn

2020-2026

Status: UA

Periode: 2020-2026

Program: Smart Narvik

 

Beskrivelse: 

Vurdering og implementering av løsninger for strømforsyning til skip, for opphold ved kai og eventuelt lading av batterier. I forprosjektet som foregår i perioden 2020-2021 skal man innhente informasjon som gjør det mulig å vurdere hvor og når det vil være hensiktsmessig å gå videre med etablering av infrastruktur for strøm til havneopphold og lading i Narvik Havn. Etablering av landstrøm vil være et viktig tiltak for å redusere både klimagassutslipp og lokal luftforurensing. Etablering av landstrøm i Narvik Havn vil også være en viktig del av andre pågående initiativer, slik som arbeidet med å arrangere alpin-VM 2027 (med svært høy miljøprofil).