Smart Helse og Offentlige tjenester

Smart Helse - demoleilighet Østerhaug

2016

Status: F

Periode: 2016

Program: Smart Energi Hvaler

 

Beskrivelse:

10 utleieleiligheter og en treningsleilighet for mennesker med psykisk utviklingshemming på Østerhaug, Kirkøy, Hvaler.
Kommunen ønsker å få belyst og kravspesifisert velferds-teknologiske løsninger for mennesker med psykisk utviklingshemming og ansatte. Løsningene og erfaringer skal overføres til alle brukere innen målgruppen psykisk utviklingshemmede. De valgte teknologiske løsninger skal være åpene og påbyggbare. Den forutsettes også å være i tråd med de løsningsføringer som Fredrikstad kommune har arbeidet fram og som er veiledende ut fra den tjenesteytingsavtale som Hvaler kommune har med Fredrikstad på IKT-området.