Smart Vann

Smart Vann - digitalisering vanninfrastruktur

2016-2019

Status: F

Periode: 2016-2019

Program: Smart Energi Hvaler

 

Hensikten med prosjektet er å kunne utføre helhetlig kontroll, styring, monitorering og måling av vann-nettet sammen med infrastrukturen til Norgesnett AS/AMS Hvaler. Vi skal utvikle automatisk måling og avregning (Meter to Cash) samt fjerne ureglementerte avvik i vann-nettet.
Prosjektet tar utgangspunkt i å utnytte eksisterende infrastruktur for kommunikasjon med alle el-målere på Hvaler, som ble installert i 2010-2011 av Norgesnett.