Smart Energi

Utvikling av Energisenter på nytt torg i Ørje

2019-

Status: UA

Periode: 2019-

Program: Smart Marker

 

Beskrivelse:

Etablere et besøkssenter med energivisualisering og kretsløpssystem på et nytt torg med mål om en levende sentrumsattraksjon og knutepunkt. Hovedmålet var å øke forståelsen for energiforbruk og produksjon.