Smart City

Soltre

2017-2018

Status: F

Periode: 2017-2018

Program: Smart City Halden

 

Beskrivelse:

Prosjektet skal være en del av å skape et mer attraktivt sentrum, og å synliggjøre «Smart by»-satsningen i Halden kommune. SOLTre skal være et attraktivt samlingspunkt for brukere av byrommet, skape nysgjerrighet for turister, og gi innbyggere informasjon om bærekraftige samfunn. Treet skal også være et symbol for Haldens indutrihistorie, med tømmer og treforedling.