Smart mobilitet

Smart Mobilitet - EL-sykler

2020-2022

Status: UA

Periode: 2020-2022

Program: Smart Skipvet

 

Beskrivelse: 

Kommunens ansatte har per i dag tilgang til kommunale biler for transport i kommunen. Mange ærende er veldig korte strekninger som gjerne kunne gjennomføres med sykler. Når de fleste kommunale biler er fossile biler vil bruk av sykler istedenfor fossile biler fører til reduksjon av klimagasser i Skiptvet kommune. Prosjektet skal tilrettelegge for muligheten å benytte elektriske sykkel til kommunale ansatte som har kort reisevei.