Smart mobilitet

Elbilladere

2017-2019

Status: F

Periode: 2017-2019

Program: Smart City Hurum

 

Beskrivelse: 

Etablering av et effektivt ladenettverk for elbiler i Hurum kommune, med utarbeidelse av ladestrategi i forkant som inkluderte Hurum med nabokommunene Røyken og Asker.