Smart Vann, Smart Energi

Tango - W

Status: UA
Periode: 2022-2025
Program: Smart Marker og Smart Halden

TANGO-W står for «transformativ kapasitet i energi, mat og vann» og er et anvendt forskningsprosjekt som utvikler konseptet Urban Transformative Capacities (UTC). Med enklere ord så søker prosjektet å utvikle kommuners evne til omstilling. Helt spesifikt søker prosjektet å fokusere omstillingen innen områdene mat, vann og energi.

I hjertet av TANGO-W er det to tilnærminger for utviklingen av omstillingsevne (mål 2 og 3). På kommune nivå med utvikling og implementeringen av TANGO-W Urban Living Labs 2.0 (ULL). På et europeiske nivå, etablerer TANGO-W et felleskap mellom akademia, næringsliv og offentligsektor (CoP) som et felles koordinerende system for omstilling. Begge legger til rette for utvikling av UTC iht. behovene til urbane aktører i flere dimensjoner. Samtidig skal både ULL og CoP fungere som nye styringsformater på lokalt og EU-nivå for å akselerere urban endring i en ønsket, bærekraftig retning. Aktivitetene til TANGO-W resulterer i politiske anbefalinger for replisering og oppskaleringstiltak samt i opplæringskonsepter og pilotkurs som støtter utvikling av omstillingsevne i TANGO-W og andre byer (mål 4).