Smart Vann

Slambehandling

2020 - 2021

Status: I

Periode: 2020 – 2021

Program: Smart Marker

 

Beskrivelse:

Vurdere og foreslå hvordan kommunen kan behandle slam og hvordan dette kan gjøres mer klimavennlig. Kommunen måtte gjøre tiltak for sitt renseanlegg, da dette begynte å bli av eldre dato. Ulike tilnærminger ble vurdert, og prosjektet resulterte i at det ble etablert et tilbygg med oppdaterte soner og renseløsninger.