Smart mobilitet

AURORAL – smart mobilitet og digital guiding i reiselivet i grisgrendte strøk

2020-2024

Status: UA

Periode: 2020-2024

Program: Smart Narvik

 

Beskrivelse: 

I det store EU-prosjektet AURORAL får vi anledning til å jobbe sammen med flere andre distrikter og innovasjonsmiljøer i Europa på å utforske hvordan bruk av data og digitale plattformer kan bidra til å skape bedre muligheter for områder som ofte har store utfordringer.

I det ene pilotprosjektet som skal gjennomføres i Narvik (og øvrige Hålogaland) skal vi se nærmere på hvordan vi kan bruke regionens spennende historie og kultur til å fortelle de gode historiene til både besøkere og innbyggere, ved å benytte oss av ulike digitale løsninger. Vi skal også bidra til å utvikle bedre transporttjenester til noen utvalgte plasser og attraksjoner i regionen, til nytte for både besøkere og innbyggere. Dessuten skal vi dra nytte av digitale teknologi for å utvikle nye måter å jobbe med besøksforvaltning på, slik at det ikke oppstår slitasje, trengsel eller andre uønskede effekter av mange personer som besøker en spesifikk plass. Det som kjennetegner de utvalgte attraksjonene er at de er naturbaserte, utenfor allfarvei og har unike historiske og kulturelle kvaliteter. Dette er noe som Narvik-regionen har til felles med mange andre distrikter i Europa.