Smart mobilitet

Utslippsfri kjørepark

2018-2023

Status: UA

Periode: 2018-2023

Program: Smart Borg Havn

 

Beskrivelse:

Borg Havn ønsker å gå foran på miljøvennlig befordring, ved å kutte all bruk av fossil energibruk til frakt av personell og varer på havneterminal og mellom ulike terminaler i selskapets eie. Målet er at alle kjøretøy som nyttes til befordring av personell skal skje med elektrifiserte kjøretøy eller fremkomstmidler basert på menneskelig kraft. Frakt av vedlikeholdsutstyr, tilhengere o.l. skal skje med fremkomstmidler som er anerkjente som mer miljøvennlige enn direkte fossildrevne kjøretøy, og som tilfredsstiller behov og er økonomisk tilgjengelige innenfor normale innkjøpsrammer. Her vil biler som har tilhengerfeste og bagasjerom være funksjonelle, og energibruk kan eksempelvis være Hydrogen eller biogass. Innkjøp av biler og el-sykler og installasjon av ladestasjoner er avsluttet. Innkjøp av maskiner (truck/traktor) som erstatter fossile maskiner pågår.