Smart City

Energipakke Batteriretur

2018-2021

Status: F

Periode: 2018-2021

Program: Smart Borg Havn

 

Beskrivelse:

Bygge energisystem basert på fornybare energikilder både til varme og elektrisitetsproduksjon. Optimal styring mtp produksjon, forbruk/etterspørsel og utveksling av energi mot fjernvarmenett og strømnett. Målsettinger i prosjektet er å:
(1) Utvikle metode for å analysere energibehov, livssyklus analyse og løpende effektivitetsrapport målt mot praktisk bruk av energi. (2) Anskaffe og implementere energiløsninger (solceller, solfanger, varmepumpe, energibrønn, batteripakke) som skal kan inngå i en standard energipakke, herunder lokalprodusert varme og strøm, lagring av energi og styringssystem for fleksibilitet.
(3) Tilrettelegge løsning for økonomisk avregning for energiforbruk fra lokalprodusert grønn energi og for utveksling av energi med omkringliggende eiendommer.