Smart Vann

Smart Vann

2019-2022

Status: F

Periode: 2019-2022

Program: Smart Molde

 

Beskrivelse: 

Molde Vann og Avløp er et interkommunalt foretak. Kommunen ønsker å reduse vannforbruk, redusere konstader i kommunen knytter håndering av vann og avløp og gi innbyggerne mulighet til å styre eget forbruk. Prosjektet har flettets sammen med Smart Data-prosjektet for å utvikle en helhetlig infrastruktur for smart vannhåndtering og dets data.