Fornybar energi

Lager 14 - Solceller

2020-2022

Status: F

Periode: 2020-2022

Program: Smart Borg Havn

 

Beskrivelse:

Installering av solceller på taket over en periode på flere år.