Smart City

Energieffektive bygg

2020-2022

Status: UA

Periode: 2020-2022

Program: Smart Skiptvet

 

Beskrivelse:

De største klimautslippene i Skiptvet kommune kommer fra energibruken i kommunale bygg. Det er politisk vedtatt å redusere energiforbruket. Per i dag har de fleste kommunale bygg fossile energikilder og er ikke tilrettelagt for energistyring.