Smart Energi

Smarte Gatelys

2016-2017

Status: F

Periode: 2016-2017

Program: Smart City Spydeberg

 

Beskrivelse: 

Spydeberg ønsket å bli 100% gatelys-smart gennom å bytte ut alle 1000 gatelyspunkter i sentrale Spydeberg til funksjonsstyrt anlegg med LED-lamper.
Første pilot har installert smarte gatelys på Helge Ingstads vei. Prosjektet ønsket å se på muligheter for kommunal gatebelysning med smarte løsninger som bruker mindre energi, reduserer vedlikeholdskostnader, gir samfunnsvennlige løsninger og tilpasses ulike trafikkbelastninger. De ser også på andre funksjoner og tjenester som kan kobles til og integreres i gatelysinfrastruktur. Gevinsten er reduserte kommunale kostnader, bedre klimaregnskap og bedre miljø for innbyggere ved aktivitets styrt lys. En første tilbakemelding fra innbyggerne er at de nye gatelysene gir bedre lys-miljø i boområdet uten å forstyrre med lys-emisjoner.