Smart Styring

Innovasjonsprosessen Halden kommune

2019-2020

Status: F

Periode: 2019-2020

Program: Smart City Halden

 

Beskrivelse: 

Prosjektet skal ha fokus på å utvikle effektive prosesser for å drive innovasjon og utviklingsarbeid i kommunen. Arbeidet skal fokusere på utvikling av løsning for å systematisere portefølje, og verktøykasse til bruk i implementering, samt kompetansebygging og implementering for bruk i kommunen.