Fornybar energi

EOS - Smart belysning

2021-2022

Status: UA

Tidsrom: 2021-2022

Program: Smart Borg Havn

 

Beskrivelse:

BIKS har store utgifter knyttet til belysning. Det er derfor startet arbeidet med å installere LED-lys og smarte styringssystemer. Nytt anlegg skal ivareta kommende styring og inntjeningen på skiftet armaturer ved denne masten er beregnet til ca. 2 – 2,5 år. Bruk av EOS.