Smart mobilitet

Grønn terminal og mobilitet i Moss Havn

2017

Status: F

Periode: 2017

Program: Smart Moss Havn

 

Beskrivelse: 

Gjennom Smart Moss Havn jobber vi med grønne transporter på havneterminalen. Det er kjøpt inn elbiler, el-lastesykler og elsykler for daglig drift av havnen.Nå er også en biogassdrevet lastebil på plass. Moss Havn er første havn i Norge hvor alle bilene er fossilfrie. 5 av 6 ansatte som kjører over én mil til jobb, kjører elbil. Noen sykler og noen tar fergen. Moss Havn har også testet ut en elektrisk hjullaster og kundene i havnen jobber med å bytte til elektriske trucker. Gevinsten er redusert utslipp fra fossile biler, maskiner og lastebiler. Bilene kjøres flere timer per dag med en total årlig distanse på 7000 kilometer. Det tilsvarer 1100 kilo CO2-ekv. per år. Syklene vil redusere bruk av dieselbil fra 7000 kilometer til 3500 kilometer per år. Dette tilsvarer 500 kilo CO2-ekv. per år.