Fornybar energi

Grønt skifte - kompetanseutvikling

2016-2017

Status: F

Periode: 2016-2017

Program: Smart City Spydeberg

 

Beskrivelse: 

Formålet med dette prosjektet var å skape engasjement og motivasjon og samtidig bygge opp kompetanse rundt det grønne skiftet for å skape grunnlagt for grønnere adferd blant innbyggerne, næringslivet og de offentlige ansatte.
Som del av prosjektet installertes et sykkelskur med solcelletak til fire elsykler til bruk av ansatte og besøkende på kommunehuset som en del av kommunikasjonsarbeidet. Kommunen ønsket øke andelen distribuert fornybar energiproduksjon i Spydeberg kommune gjennom å tilby subsidierte pakkeløsninger på sol og vind (plug-and-play) for innbyggerne. For det etablertes dialog med leverandører som tilby slike tjenester. Gevinsten er bevissthet og nysgjerrighet om bærekraftig utvikling, innovasjon og fornybar energi blant kommunens ansatte og innbyggere.