Smart mobilitet

Smart dashboard Narvik havn

2020-2023

Status: UA

Periode: 2020-2023

Program: Smart Narvik

 

Beskrivelse: 

Narvik Havn ønsker å utvikle et dashboard der man kan synliggjøre data og informasjon som vil være nyttige for lokale transportaktører i regionen. I dag er tilgjengelig informasjon for status på trafikkavvikling og fremkommelighet på infrastruktur for ulike transportformer låst inn i ulike dataplattformer og til dels mangelfull. Dette reduserer mulighetene til verdiskaping i transportnæringene generelt og spesifikt i Narvik-regionen. Blant annet kan nevnes at transportnæringen har store kostnader knyttet til stenging av vei og kolonnekjøring på fjellovergangen E10 Bjørnfjell, både gjennom økt tidsbruk og verditap på gods i lasten.