Smart City

Smart Data

2020-2022

Status: F

Periode: 2020-2022

Program: Smart Molde

 

Beskrivelse: 

I dette prosjektet skal vi utvikle en plattform hvor vi samler data fra ulike kilder for å kunne få bedre og mer helhetlig innsikt.
Data er en viktig driver for bærekraftig samfunnsutvikling og innovasjon, men for å utnytte potensialet må data tilgjengeliggjøres og brukes på andre måter enn hva som er normen i dag.
Prosjektet vil bidra til oppnåelsen av en rekke av FNs bærekraftsmål hvor mål 11, 12 og 17 sees på som mest relevante.