Smart Styring

Alpin-VM 2027

2020-2022

Status: UA

Periode: 2020-2022

Program: Smart Narvik

 

Beskrivelse: 

Narvik er en kandidat til å arrangere VM i alpint i 2027, verdens nest største vinteridrettsarrangement (etter vinter-OL).

Det er et stadig økende fokus på miljø og bærekraft både i skimiljøet og i samfunnet i øvrig. Kravene og løsningene for slike store arrangementer som et alpin-VM vil sannsynligvis bli helt annerledes i fremtiden enn hva de er i dag. VM i alpint i Narvik tar sikte på å bli det mest bærekraftige vinteridrettsarrangementet noensinne. Ambisjonen er å etablere en standard for hvordan slike idrettsarrangementer kan gjennomføres samtidig som påvirkningen på natur og miljø blir så lav som mulig. De som står bak arrangementet ønsker på denne måten å inspirere hele verden og å vise hvordan man kan bidra til en bærekraftig fremtid. Eksempler på tiltak som er planlagt å gjennomføres er utvikling og implementering av nullutslippsløsninger for transporter under arrangementet og i byggefasen før arrangementet.

Ambisjonene til arrangementet samsvarer med ambisjonene til Smart Narvik-satsingen. Det vil være nødvendig med et sterkt fokus på innovasjon og samhandling for å lykkes med ambisjonene som er spesifisert i Narviks søknad om å få arrangere VM i alpint i 2027. Samtidig vil også et VM i alpint i 2027 bidra til at man vil kunne lykkes å oppnå målsetningene i Smart Narvik.