Smart Vann

Smarte vannmålere

2020-2022

Status: UA

Periode: 2020-2022

Program: Smart Skiptvet

 

Beskrivelse:

Nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen har satt som mål at det nasjonale lekkasjetallet i Norge skal ned til 20 % innen 2030. Skiptvet kommune har satt krav til vannmålere i hus og næringsbygg for å få nøyaktig avlesning og rapportering av vannforbruk, samt oppdage lekkasjer i ledningsnettet. I dag gjøres de fleste avlesningene ved manuell innhenting av data, som fører til mye ekstraarbeid. I tillegg må noen betale for vannet som lekker ut av rørledningene som går fra magasinene til brukerne, og her er det sluttbrukeren som må ta regningen. Med nøyaktige målinger som sendes direkte til vannverkseier kan lekkasjer oppdages hurtig, husstander få fakturaer basert på faktisk forbruk og store utbygninger av infrastrukturen kan utsettes. Reduksjon i lekkasjer vil gi ressursbesparelser i form av lavere energiforbruk, mindre vannuttak fra kildene og redusert forbruk av kjemikalier i vannbehandlingen.