Fornybar energi

Solkraftverk Sandbakken

2016

Status: F

Periode: 2016

Program: Smart Energi Hvaler

 

Beskrivelse:

Det er installert 1200 m2 solcellepaneler på takflaten over den nye sorteringsrampen. På lengere sikt er det også planlagt med micro-vindmøller på taket, i høyde med tretoppene rundt. Produsert strøm er tenkt brukt til å dekke eller redusere energibruken i kommunens bygningsmasse på Sandbakken og på Skogstunet og til lading av kommunens fremtidige el-bilpark.