Smart mobilitet

EOS - Regenering av energi fra kraner

2019-2021

Status: F

Periode: 2019-2021

Program: Smart Borg Havn

 

Beskrivelse:

Borg Havn leverer tjenester til havnens operatører og brukere ved lasting og lossing av skip. Alle kraner i Borg Havns eie har løsninger for elektrisk drift. Av hensyn til nødvendig redundans på kraner er det teknisk mulig å skifte over til fossil maskinkjøring på 3 av kranene. Dette gjøres ved forflytning av kranene over distanse eller dersom det er strengt tatt nødvending. Havnen vil se på løsninger for gjenvinning av energi på kranparken for eget bruk ved låring av last. Bruk av EOS.