Smart mobilitet

Autonom elektrisk sjø-drone

2017-2020

Status: F

Periode: 2017-2020

Program: Smart Moss Havn

 

Beskrivelse: 

Hovedprosjektet er autonom sjødrone. ASKO er en sentral prosjektdeltaker som har jobbet med å finne en løsning på alternativ transport på tvers av Oslofjorden – en helelektrisk transportkjede mellom lager rundt Oslofjorden. Dette delprosjektet tar for seg havneløsningen i Moss havn.Formålet er derfor å planlegge og tilrettelegge havn for sjødrone-prosjektet. De deltagende havner og terminaleiere vil samarbeide om å definere hvordan kaier skal utformes, hvilken infrastruktur det er behov for og hvilke tjenester som skal leveres for sjødroner. Sjødronene trenger fortøyning, lasting og lossing, lading av batterier og eventuell tilgang til hydrogen for brenselceller. Prosjektet er i mulighetsfase.