Smart Energi

Smart Energi

2019-2022

Status: F

Periode: 2019-2022

Program: Smart Molde

 

Beskrivelse: 

Det er blitt gjort en svært involverende konseptutredning rundt Hjertøya hvor man har sett på lokal energiforsyning og grønn, autonom transport. Prosjektet videreføres inn i prosjektet Fremtidens energi for å realisere resultatene i utredningen.