Smart City

Smarte bygg - Brannstasjon

2017-2020

Status: F

Periode: 2017-2020

Program: Smart City Hurum

 

Beskrivelse: 

Tilrettelegge for implementering av bærekraftige og grønne løsninger (kfr Klima- og energiplan)
Prosjektet skal planlegge og bygge en ny brannstasjon der ny teknologi blir benyttet for å skape en energieffektiv bygningskropp og energismart energiforsyning og –energibruk, samt reduserer helserisiko pga påvirkning fra forurenset miljø på arbeidsplassen. Prosjektet skal også fremme læring og interesse for energi og teknologi.