Smart Energi

Energiknutepunkt i Narvik

2020-2026

Status: UA

Periode: 2020-2026

Program: Smart Narvik

 

Beskrivelse: 

I forbindelse med at Narvik Havn, Narvikgården og Bane NOR er kommet i gang med å utarbeide ny reguleringsplan for sentrale deler av Narvik havn er det identifisert et behov for å se nærmere på energiløsninger som er tilpasset dette området, og først og fremst til behovene til brukerne av jernbane-, bulk- og havneterminalene. Løsningene må blant annet svare ut forventningene fra brukerne og samfunnet om at havner i større grad skal legge til rette for tilgang på ulike typer av fornybare drivstoff og fornybar energi.

Det er begrenset med arealer og tilgang til strøm på området. Det er derfor behov for å utrede hvordan en energi-infrastruktur vil kunne se ut som kan ivareta forventede behov på kort og lang sikt. Temaer som vil utredes er nåværende og fremtida energi- og effektbehov for ulike typer av energiformål, muligheter for energi-lagring, styring av effekt-uttak samt lokal produksjon og lagring av alternative energibærere (f.eks. hydrogen og ammoniakk).