Smart City

Autogate

2020-2023

Status: UA

Periode: 2020-2023

Program: Smart Borg Havn

 

Beskrivelse:

Eksisterende gate infrastruktur skal bygges om og tilpasses en automatisk gate løsning. Benytter løsning tilsvarende Oslo havn. Forenkling og effektivisering transport gjennom gate.