Smart mobilitet

Mobilitet

2021-2023

Status: UA

Periode: 2021-2023

Program: Smart City Halden

Utlysning av ny mobilitetsløsning for byen som inkluderes bil, sykkel og andre fremkomstmidler.