Smart Vann

Smart Vann - digitalisering vanninfrastruktur (Hurum)

2017

Status: I

Periode: 2017

Program: Smart City Hurum

 

Beskrivelse:

Hensikten med prosjektet er å kunne utføre helhetlig kontroll, styring, monitorering og måling av vann-nettet. Vi skal utvikle automatisk måling og avregning (Meter to Cash) samt fjerne ureglementerte avvik i vann-nettet.
Prosjektet tar utgangspunkt i å utnytte eksisterende infrastruktur for kommunikasjon med alle el-målere i Hurum.