For a sustainable and innovative future

Smart Innovation Norway is a non-profit research and innovation company, which works for the green shift and new sustainable jobs.

Vi hjelper bedrifter og kommuner med anvendt forskning, innovasjon og kommersialisering innen bærekraftig energi, anvendt kunstig intelligens, digitalt entreprenørskap, smarte byer og sosial og atferdsmessig innovasjon. Selskapet er blant de fremste i Norge innen EU-forskning.

Our areas of expertise

Smart Innovation Norway specializes in independent, applied research and research-based business development within sustainable energy, applied Artificial Intelligence, digital entrepreneurship, smart cities and communities, and social and behavioural innovation.

Read more about our services

News from Smart Innovation Norway

Forskningsrådets direktør lot seg imponere over Halden-miljøet

– En utrolig lærerik dag som har gitt meg et spennende og inspirerende innblikk i aktiviteten ved Smart Innovation Norway og Institutt for Energiteknikk (IFE)! […]