Forskning

VRI 3 Østfold

VRI programmet skal utvikle regional verdiskapning ved å understøtte regionale bedrifter i å gjennomføre FoU- og innovasjonsprosjekter. VRI Østfold har tre satsingsområder, hvorav NCE Smart leder “Smarte Energiløsninger”. Målsetningen for VRI Østfold er å etablere permanente strukturer som kan øke omfanget og nivået på næringsrettet FoU og kompetanse i regionen.

For Smarte Energiløsninger er tre bedriftsprosjekter gjennomført. Flere andre bedrifter har fått bistand og søkte FoU-midler gjennom andre program. Minst to nye selskap har blitt etablert i Østfold som en direkte eller indirekte følge av VRI.

Program: RCN VRI