Forskning

Smartere Remmen II

NCE Smart Energy Markets har tatt initiativ til å samle relevante forskningsmiljøer i Østfold for å gjøre en satsning innen Smart City.

Målet er utvikling av et smart distribusjonsnett i ikke-urbane områder, hvor forsyningen er basert på enkle radialer. Prosjektet utvikler ny mikrogrid-teknologi for bedre integrasjon av fornybar energi i enden av nettet for å redusere belastningen på sentral forsyning.

Gjennom dette oppdages fravær av sammenheng mellom soneinndelt oppvarming og friskluftstyring og bruk av bygget.

Effekten av prosjektet danner presedens for andre skolebygg hos Statsbygg, noe som er viktig for forretningsutviklingen til Serinus og eSmart Systems, samt Smart Simulation.