Forskning

SCOTT (Secure COnnected Trustable Things)

Å skape tillit til trådløse løsninger og øke den sosiale aksepten for disse er to store utfordringer som må løses før det fulle potensialet til Internet of Things (IoT) kan nås.

Nettopp derfor skal SCOTT-prosjektet, som står for “Secure COnnected Trustable Things”, sørge for å tilby kostnadseffektive løsninger, bestående av trådløse, ende-til-ende trygge og pålitelige koblinger, for å bygge bro mot markedsimplementering.

SCOTT består av 57 nøkkelpartnere fra 12 land i Europa, samt Brasil. Prosjektet vil ikke bare håndtere “ting som er oppkoblet”, men også “pålitelige ting som kommuniserer trygt”. For eksempel ting som er sammenkoblet via pålitelig trådløs teknologi og som ivaretar sluttbrukernes privatliv.

Prosjektet har en klar forbrukerdrevet tilnærming med 15 forskjellige “use cases” fra ulike områder med høy relevans i europeiske samfunn. Et spesielt fokus rettes mot kryssdomene-tilfeller og heterogene miljøer, med vekt på 5G og skyaspekter for å bygge et digitalt økosystem og oppnå bedre markedseffekt.

Håndgripelige resultater fra alle tilfellene vil til slutt bli vist foran et bredt publikum via mer enn 20 demonstrasjoner over hele Europa.

 

SCOTT (www.scottproject.eu) has received funding from the Electronic Component Systems for European Leadership Joint Undertaking under grant agreement No 737422.